Moløkken, Aase

Moløkken, Aase (1930-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
11 år, 39 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter