Den 72. internasjonale arbeidskonferanse i Genève 1986 (ILO-konferansen)

St.meld. nr. 15, innst. S. nr. 191 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet