Hundhammer, Beate Heieren

Hundhammer, Beate Heieren (1968-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 147 dager

Gå til bildegalleri