Båndlegging av eiendom i forbindelse med samferdselsprosjekter automatisk følges opp med tilbud om innløsning.

Dokument nr. 8:82 (2007-2008), Innst. S. nr. 245 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.05.2008 Innst. S. nr. 245 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i et representantforslag fra Fremskrittspartiet drøftet båndlegging av eiendom i forbindelse samferdselsprosjekter og tilbud om innløsing. Forslaget ble ikke tatt til følge av Stortinget, og ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2008