Stensland, Leiv

Stensland, Leiv (1934-2020)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Stensland, Leiv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Representantforslag (1)

Vis alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle