Stensland, Leiv

Stensland, Leiv (1934-2020)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Stensland, Leiv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter