Forsvarets materiellanskaffelsesvirksomhet og prosjektstyring ( PRINSIX)

St.meld. nr. 17, innst. S. nr. 118, jf. innst. S. nr. 197 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen (innst. S. nr. 118 ble vedtatt sendt tilbake til komiteen i Stortingets møte 20. april 1993) Innstilling avgitt 26.03.1993 Innst. S. nr. 118 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1993