Onarheim, Leif Frode

Onarheim, Leif Frode (1934-2021)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Onarheim, Leif Frode har avgått ved døden.