Lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Ot.prp. nr. 46 (2002-2003), Innst. O. nr. 116 (2002-2003), beslutning. O. nr. 129 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.06.2003 Innst. O. nr. 116 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2003