Aasen, Liv

Aasen, Liv (1928-2005)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Aasen, Liv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter