Enkelte handelspolitiske spørsmål

St.meld. nr. 63 for 1986-87 unntatt kap. 3.2, innst. S. nr. 253 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt finanskomiteen til uttalelse)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet