Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren

Innhold