Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren

Dokument nr. 3:3 (2000-2001), Innst. S. nr. 140 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2001 Innst. S. nr. 140 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2001