Grunnlovsforslag fra Steinar Bastesen om endringer i Grunnloven §§ 26, 93 og 110 d med sikte på å skjerpe reglene om inngåelser av internasjonale avtaler og for å grunnlovsfeste det demokratiske systemet både lokalt og nasjonalt

Innhold