Forslag fra Steinar Bastesen om endringer i Grunnloven §§ 26, 93 og 110 d med sikte på å skjerpe reglene om inngåelser av internasjonale avtaler og for å grunnlovsfeste det demokratiske systemet både lokalt og nasjonalt

Dokument nr. 12:5 (2003-2004), Innst. S. nr. 108 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2007 Innst. S. nr. 108 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Steinar Bastesen om endringer i Grunnloven §§ 26 og 93, samt forslag om innføring av ny § 110 d. Begrunnelsen for forslaget var å skjerpe reglene om inngåelse av internasjonale avtaler, samt innføre en bestemmelse om lokalt selvstyre. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 10.01.2008