Grunnlovsforslag fra Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig)

Innhold