Forslag fra Ågot Valle og Siri Hall Arnøy om ny § 110 d i Grunnloven. (Retten til bolig)

Dokument nr. 12:18 (2003-2004), Innst. S. nr. 99 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 99 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om å gi en ny bestemmelse i Grunnloven om retten til bolig (Dokument nr. 12:18 (2003-2004)). Forslaget ble ikke bifalt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2007