Grunnlovsforslag fra Inga Marte Thorkildsen, Hallgeir H. Langeland og Karin Andersen om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig)

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:4 (2007–2008)
  • Dato: 20.06.2008
  • Utgiver: Representanter
Til Stortinget
20. juni 2008