Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Michael Tetzschner, Elin Rodum Agdestein og Regina Alexandrova, om endring i § 5 (om kongens immunitet)

Dette dokument

  • Dokument 12:35 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
30. september 2016