Grunnlovsforslag om endring i § 5 (om kongens immunitet)

Dokument 12:35 (2015-2016)

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Forslag fra (H)

Saksgang