Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 8. juni 2000

Kristin Krohn Devold Finn Kristian Marthinsen Jan Simonsen
leder ordfører sekretær