Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 6. desember 2001

Trond Helleland Carsten Dybevig Jan Arild Ellingsen
leder ordfører sekretær