Lov om endringar i aksjelovgivinga m.m.

Ot.prp. nr. 7 (2001-2002), jf. Ot.prp. nr. 68 (2000-2001), Innst. O. nr. 16 (2001-2002), beslutning. O. nr. 25 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2001 Innst. O. nr. 16 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2001

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2001