Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 15. mars 2005

Trond Helleland Gunn Karin Gjul
leder ordfører