Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 15. mars 2005

Trond Helleland Gunn Karin Gjul
leder ordfører