Lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn)

Ot.prp. nr. 37 (2004-2005), Innst. O. nr. 66 (2004-2005), beslutning. O. nr. 62 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.03.2005 Innst. O. nr. 66 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2005

   Behandlet i Odelstinget: 11.04.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.04.2005