Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur og andre lover

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i næringskomiteen, den 12. mai 2005

Olav Akselsen Silja Ekeland Bjørkly
leder ordfører