Innstilling fra finanskomiteen om lov om Statens pensjonsfond

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. desember 2005

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Christian Tybring-Gjedde
leder ordfører