Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Til Odelstinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 8. desember 2005

Harald T. Nesvik Sonja Mandt-Bartholsen
leder ordfører