Innstilling fra forsvarskomiteen om sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter i Indre Troms.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 145 (1996-1997)
  • Kildedok: St.prp. nr. 85 (1995-96)
  • Dato: 18.03.1997
  • Utgiver: forsvarskomiteen