Innstilling frå finanskomiteen om statens eierskap i Kreditkassen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 9. juni 2000

Dag Terje Andersen

leiar

Valgerd Svarstad Haugland

ordførar

Siv Jensen

sekretær