Statens eierskap i Kreditkassen

St.meld. nr. 38 (1999-2000), Innst. S. nr. 245 (1999-2000) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2000 Innst. S. nr. 245 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2000