Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Jørn L. Stang og Ulf Erik Knudsen om å forby offentliggjøring av skattelister

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 11. oktober 2000

Dag Terje Andersen

leder

Terje Johansen

ordfører

Siv Jensen

sekretær