Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Jørn L. Stang og Ulf Erik Knudsen om å forby offentliggjøring av skattelister

Dokument nr. 8:77 (1999-2000), Innst. S. nr. 3 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørn L. Stang, Kenneth Svendsen, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.10.2000 Innst. S. nr. 3 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 19.10.2000