Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Ove Width om omgjøring av Statens Kantiner til aksjeselskap og etterfølgende privatisering

Til Stortinget

Oslo, i forsvarskomiteen, den31. oktober 2000

Hans J. Røsjorde

leder

Lars Rise

ordfører

Grethe Fossli

sekretær