Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Per Ove Width om omgjøring av Statens Kantiner til aksjeselskap og etterfølgende privatisering

Dokument nr. 8:53 (1999-2000), Innst. S. nr. 17 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Ove Width, Siv Jensen Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 31.10.2000 Innst. S. nr. 17 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2000