Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 51 (2002-2003)
  • Kildedok: St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II
  • Dato: 28.11.2002
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 28. november 2002

Sonja Irene Sjøli

leder og ordfører

Trond Giske

sekretær