Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen angående forslag fra Thomas Chr. Wyller, vedtatt til fremsettelse av Anne Enger Lahnstein og John Dale, om endring av Grunnloven § 93 (Rådgivende folkeavstemning) og forslag fra Erna Solberg om endring av Grunnloven § 93 (Norsk tilslutning til Den europeiske union)

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 190 (2003-2004)
  • Kildedok: Dokument nr. 12:13 og 12:14 (1999-2000)
  • Dato: 18.05.2004
  • Utgiver: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 18. mai 2004

Ågot Valle

leder

Siri Hall Arnøy

ordfører