Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens virksomhetskontroll

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 215 (2003-2004)
  • Kildedok: Dokument nr. 3:7 (2003-2004)
  • Dato: 01.06.2004
  • Utgiver: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 1. juni 2004

Ågot Valle

leder

Carl I. Hagen

ordfører