Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2004 - endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 10. juni 2004

Olav Akselsen

leder

Olaf Gjedrem

ordfører