Innstilling fra utenrikskomiteen om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2003, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 13. oktober 2004

Thorbjørn Jagland

leder

Christopher Stensaker

ordfører