Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2003 , eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

St.meld. nr. 41 (2003-2004), Innst. S. nr. 5 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 13.10.2004 Innst. S. nr. 5 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.11.2004