Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Stortingets anmodningsvedtak nr. 359 (2003-2004)

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 213 (2004-2005)
  • Kildedok: St.prp. nr. 1 (2004-2005), Del III kap. 6
  • Dato: 26.05.2005
  • Utgiver: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 13

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 26. mai 2005

Bror Yngve Rahm

leder

Rolf Terje Klungland

ordfører