Bevilgninger på statsbudsjettet for 2005

St.prp. nr. 1 (2004-2005) Del III, kap. 6, kraftkontrakter, Innst. S. nr. 213 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2005 Innst. S. nr. 213 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2005