Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 168 (2006-2007)
  • Kildedok: St.meld. nr. 5 (2006-2007)
  • Dato: 17.04.2007
  • Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 17. april 2007

Karin Andersen

leder

Sverre Myrli

ordfører