Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mv.

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 5. juni 2008

Ola Borten Moe

leder og ordfører