Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 23. oktober 2008

Karin Andersen

Eva Kristin Hansen

leder

ordfører