Styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008

St.prp. nr. 87 (2007-2008), Innst. S. nr. 19 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 23.10.2008 Innst. S. nr. 19 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et enstemmig Storting har vedtatt å styrke Arbeids- og velferdsetaten, jf. kap. 605 post 1 med 60. mill. kroner i 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2008

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2008