Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter og Bård Hoksrud om bedre og forenklet firmabilbeskatning

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 18. november 2008

Reidar Sandal

Hans Olav Syversen

leder

ordfører