Representantforslag om bedre og forenklet firmabilbeskatning

Dokument nr. 8:136 (2007-2008), Innst. S. nr. 46 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.11.2008 Innst. S. nr. 46 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2008