Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter og Bård Hoksrud om bedre og forenklet firmabilbeskatning

Dette dokument

  • Dokument nr. 8:136 (2007-2008)
  • Dato: 18.06.2008
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
18. juni 2008