Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Oddvar Hallset Reiakvam, Ib Thomsen og Jørund Rytman om å utrede konsekvensene av å gjøre kommuner og fylkeskommuner regnskapspliktige etter regnskapsloven

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 31. mars 2009

Tore Hagebakken

Tom Strømstad Olsen

leder

ordfører